Atelier / Ateljé

Mijn Nederlandse atelier is een klas-lokaal in een oude HBS-school in centraal Groningen, dichtbij Martinikerk en Grote Markt.  / Min nederländska ateljé är ett klassrum i en gammal skola i centrala Groningen, nära Martinikyrkan och Stora Torget (Grote Markt).

Adres voor bezoek / Besöksadress: St Walburgstraat 24
Postadres:  Mercuriusstraat 16, 9742CX Groningen
Tel.: 06-12380709
……………………………………………….

Mijn Zweedse atelier ligt in een dorp van Småland, omgeven door weidegrond en grote bossen.  /  Min svenska ateljé lgger i en småländsk by,  omgiven av betesmark och vidsträckta skogar.