Verder … / Vidare …

Haga_2159

Groepen van schilderijen, voorlopig  ingedeeld naar
motieven en technieken:

— 1/ Doolhoven  Een geschilderd doolhof kan een rijkdom aan details bevatten waardoor een komplexe wereld overzichtelijk uitgebeeld kan worden. Als beeld- elementen citeer ik soms delen van museale kunstwerken, als associaties en omdat ik er aan gehecht ben.
— 2/ Houtsnedes  Een alternatieve techniek waarmee ik een eenvoudiger vormgeving wil ontwikkelen.
— 3/ Drieluiken   Houten paneeltjes zijn aan beide kanten beschilderd en verbonden met scharnieren. Vele beeldelementen uit de eerste drie kategorieën komen hier in voor, maar dan met een extra dimensie. Zo kunnen b.v. kontrasterende gezichts- punten van één thema tegelijk gezien worden.
— 4/ Installaties   Samenstellingen van meerdere schilderijen die samen een eenheid vormen.
— 5/ Recent werk,  verschillende soorten met voor mij actuele  inhoud.

Schildertechniek: olieverf of acryl op doek of paneel.

Grupper av målningar, provisoriskt  indelade efter
motiv och tekniker:
 — 1/ Labyrinter  En målad labyrint kan innehålla mängder av detaljer och en komplicerad värld kan på så sätt bli avbildad på ett överskådligt sätt. Som bildkomponenter citerar jag ibland delar av museala konstverk, som associationer och därför att jag tycker om dem.
— 2/ Träsnitt  En alternativ teknik med vars hjälp  jag vill utveckla ett förenklat formspråk.

— 3/ Triptyker  Träpaneler har bemålats på båda sidorna och kopplats ihop med gångjärn. Många av bildkomponenterna finns även i de tre första kategorieerna men nu med en extra dimension: man kan visa flera synpunkter på ett tema samtidigt. Triptykens fram- och baksida formar ofta en kontrast med varandra.
— 4/ Installationer  Sammanställningar av ett flertal målningar som tillsammans bildar en enhet.
— 5/ Nya arbeten med olika sorters för mig aktuellt innehåll.

Måleriteknik: oljefärg eller acryl på duk eller panel.